Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

To kunstneriske forskere har fått EU–finansiering til forskeropphold ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) gjennom programmet Marie Skłodowska–Curie Actions (MSCA). I tillegg kommer en klimaforsker til geovitenskap og Bjerknessenteret.