Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Nyhetsarkiv for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Trond Mohn stiftelse (TMS) har besluttet å invitere forskningsmiljø ved UiB til å søke om forskningsfinansiering til tverrfaglige prosjekter under «Trustworthy AI». Målet er å støtte ambisiøse forskningsprosjekt som vil bidra til at algoritmer, anbefalingssystem og beslutningsstøtte blir mer pålitelige, etiske og rettferdige.