Hjem
Senter for internasjonal helse
Retningslinjer

Retningslinjer for Senter for internasjonal helse

Retningslinjer vedtatt i fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet den 2018.

CIH
Foto/ill.:
CIH

Hovedinnhold

Senter for internasjonal helse (SIH) er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er et anerkjent forsknings- og kompetansesenter innen global helse både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har vært forankret i universitetets faglige strategier rettet mot global- og utviklingsrelatert forskning siden oppstarten i 1988.

1. Senterets visjon

Senterets arbeid med forskning og undervisning i internasjonal helse skal gi bedre helse for verdens fattige befolkninger.

2. Senterets formål

Senteret skal være universitetets spydspiss og knutepunkt for helsefaglig forskning, forskerutdanning og -undervisning med særlig betydning for verdens fattige befolkninger. Senteret skal legge til rette for og koordinere aktiviteter som universitetet og/eller fakulteter finner naturlig å legge til senteret.