Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Nyhetsarkiv for Forskningsenhet for helseundersøkelser

Vi på Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ønsker å takke Easy Trial for gratis bruk av server i forskningsprosjektet COVID-19 INFEKSJON: Klinisk og immunologisk respons. Nå kan også andre COVID-19 studier benytte denne muligheten.