Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Hovedinnhold

Prosjektleder:

Francisco Gómez Real, professor

E-post:

fhu@uib.no

Tlf. nr.:

+47 468 51 366

Adresse:

Overlege Danielssens Hus (2. etasje)

Årstadveien 21,

5009 Bergen