Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Saksliste og styresaker - møte 1. november 2017

Hovedinnhold

 

ORDINÆRT STYREMØTE 1.november 2017

*unntatt offentlighet

 

Saksliste

I Godkjenning av innkalling og saksliste

II* Protokoll fra ordinært styremøte 4.september 2017 u.off O. § 5, 1.ledd

 

22 Regnskap pr 30. september 2017

23 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i botanikk ved Avdeling for naturhistorie

24 Utlysning av fast stilling som førsteamanuensis i fiskesystematikk ved Avdeling for naturhistorie

25* Søknad om forskningstermin u.off O. § 14, 1.ledd Eventuelt

 

Orienteringer

- UiB styremøte 25.-26.10

- Strategiplan for Universitetsmuseets forskningskommunikasjon

- Styringsdokument for Universitetsmuseets samlingsforvaltning

- HS10 - oppfølging

- Lønnsforhandlinger 2017

 

Saker behandlet på fullmakt