Hjem
Fagområde for allmennmedisin

Nyhetsarkiv for Fagområde for allmennmedisin

Velkommen til det 2. høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar opp tråden fra fjorårets suksessrike møte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til et nytt høstmøte i Bergen.