Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Disputas - Hilde Kristin Refvik Riise

Disputas: Torsdag 13. desember 2018 kl. 12.15

Sted: Auditoriet i Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “Hypertensive pregnancy disorders and subsequent cardiovascular disease in Norwegian women”

1. opponent: seniorprofessor Anders Ahlbom, Karolinska Institutet, Sverige

2. opponent: professor II Anne Eskild, Universitetet i Oslo

3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Øystein Hetlevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kjell Haug.

Åpent for alle interesserte