Hjem
Klimaforskning Grønland

Vi satser på klimaforskning

Vi har bred kompetanse på forståelse av klimasystemet, med ledende fagmiljø innen både fortidens, dagens og fremtidens klima.

Universitetet i Bergen har klimaforskning som satsingsområde. FNs 13. bærekraftsmål er å stoppe klimaendringene. 

Bjerknessenteret for klimaforskning er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med over 195 forskere fra 37 land. Forskningen inkluderer observasjoner, teori og simuleringer med klimamodeller av fortids-, nåtids- og fremtidsklima. Forskerne har ekspertise om klimaforståelse, klimamodellering og scenarioer for klimaendringer og kvantifisering av klimaendringer. 

Forskere på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arbeider med effekter av klima og miljøendringer, og hvordan disse påvirker naturen på forskjellig nivå - fra plantefysiologi via populasjonsdynamikk til samfunnsprosesser og biodiversitet.

Fakultetet har prosjekter knyttet til sårbarhetsanalyser og kartlegging av naturfarer koblet til klimaendringenes påvirkning av den hydrologiske syklusen.

Den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM studerer språkets rolle i klima- og energisammenheng, hvordan klimaspørsmålet blir fremstilt språklig, hvordan det blir tolket og hvordan språkbruk kan påvirke meninger og holdninger.

Forskergruppen for humanistisk klima- og miljøforskning (HUMKLIM) samler klima- og miljørelatert humanistisk forskning ved UiB. 

Arbeidet blir ledet av klimadirektør ved Universitetet i Bergen i samarbeid med visedekan for klima og energiomstilling ved Det Matematisk-naturvitskaplege fakultet. Se intervju med klimadirektør Tore Furevik:

Klimadirektør Tore Furevik

Produsent:
UiB

 

Forskere tilknyttet Bjerknessenteret.

Forskere tilknyttet LINGCLIM.

Forskere tilknyttet HUMKLIM.

Når vi snakker om klima

Produsent:
Anwar Saab / 1001 Films

 

Aktuelle artikler