Hjem
Marin
Nyhet

Marine forskningsområder

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet, med flere fagmiljøer i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

Vi er ikke bare forskere - vi er utforskere (t)

K. G. Jebsen-senter for dyphavsforskning ble grunnlagt i 2017 som et resultat av et sjenerøst bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Senterets mål er å være en ledende internasjonal aktør innen forskning på dyphavet og en pionér på nye dyphavsoppdagelser i norske farvann.
Produsent:
K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning/UiB/Screen Media

Den marine forskningen ved UiB spenner fra molekyler til globale klimasystemer og bærekraftig forvaltning. Vi forsker i Arktis, Antarktis, dyphavet, Stillehavet, vestlandsfjordene, i FN-bygningen i New York og i mange reagensglass. Forskningen skjer til dels i forskningssentre og til dels i mindre fagmiljøer på instituttene.

Vår marine forskning skjer i forskningsgrupper ved de fleste fakultet og institutt. Disse har egne presentasjoner:

Vi har eller deltar i følgende forskningssentre og nettverk:

 

Et hav av muligheter

Produsent:
UiB