Hjem

Marin

Nyhet

Marine forskningsområder

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet, med flere fagmiljøer i verdensklasse. Både FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt UiB lede an i arbeidet om bærekraftsmål nr 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling («Liv under vann»).

Marin satsing.
Foto:
Colorbox

Den marine forskningen ved UiB spenner fra molekyler til globale klimasystemer og bærekraftig forvaltning. Vi forsker i Arktis, Antarktis, dyphavet, Stillehavet, vestlandsfjordene, i FN-bygningen i New York og i mange reagensglass. Forskningen skjer til dels i forskningssentre og til dels i mindre fagmiljøer på instituttene.

Vår marine forskning skjer i forskningsgrupper ved de fleste fakultet og institutt. Disse har egne presentasjoner:

Vi har eller deltar i følgende forskningssentre og nettverk:

 

Et hav av muligheter

Produsent:
UiB