Hjem
Forskergruppen i logikk

Nyhetsarkiv for Forskergruppen i logikk

Tore Fjetland Øgaard | Non-Boolean Classical Relevant Logics I | Synthese
Filosofene Pål Antonsen og Ole Hjortland får Det humanistiske fakultets formidlingspris 2019, for deres arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.