Hjem
Forskergruppen i logikk

Nyhetsarkiv for Forskergruppen i logikk

Andreas Fjellstad | Structural proof theory for first-order weak Kleene logics | Journal of Applied Non-Classical Logics