Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Nyhetsarkiv for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Til forskjell fra WHO, foreslår UiB-professor Ole Frithjof Norheim at fattige land bør bli tydeligere prioritert når det gjelder fordeling av covid-19-vaksine.