Hjem
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Nyhetsarkiv for Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)

Lars T. Fadnes ved Institutt for global helse er initiativtaker bak en ny kalkulator som anslår hvor mange ekstra leveår man kan få ved kostholdsendringer.
Avtalen vil styrke arbeidet med bekjempelse av folkehelsesykdommer i Den Afrikanske Union (AU) og bidra til at flere får tilgang til elementære helsetjenester.