Hjem

CanCode: Kanonisering og kodifisering av islamske lovtekster

Hovedinnhold

Four-field model

Hvordan skjer endring i islamsk lov?

Prosjektet ønsker å bedre forståelsen av endring i islamske lovtekster

I CanCode-prosjektet skal vi studere endringsprosesser i islamsk lov ved å ta utgangspunkt i to begrep, kanonisering og kodifisering. Begrepene blir brukt på noe ulike måte i fagdebattene, men begge begrepene retter søkelyset mot utvelgelse og validering eller autorisering av kunnskap, verdier og lovregler.

I prosjektet har vi fire empiriske fokusområder:

  • Den før-moderne og koloniale Swahilikysten (før-moderne kanonisering)
  • Det moderne, samtidige Skandinavia (moderne kanonisering)
  • Før-moderne Jemen (før-moderne kodifisering)
  • Moderne Egypt og Israel (moderne kodifisering)

Prosjektleder er Eirik Hovden

For mer informasjon og nyheter, se de engelske nettsidene, her.

Logo for Trond Mohn stiftelse

Prosjektet er et såkalt TMS starting grant finansiert av Trond Mohn stiftelse og Universitet i Bergen og varer fra august 2020 til 2024.

Prosjektet er delt mellom Institutt for fremmedspråk (IF) og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap (AHKR).