Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Tredje samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Bærekraftig utvikling

Undervisning for bærekraftig utvikling er en bærebjelke i den nye læreplanen - slik det har vært for videreutdanningskursene i en årrekke. På samlingen ser vi på bærekraft-begrepet på en praktisk og undervisningsrettet måte.

Neste
blomst og humle
Foto/ill.:
Sølve Skrede
1/8
Figur fra naturpanelet som viser artutryddelser over id
Foto/ill.:
IBPES
2/8
Utsikt ove fjelldal og Hardangerfjorden
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
3/8
Figur fra naturpanelet, viser utryddelse av arter
Foto/ill.:
IBPES
4/8
Geiter på støl i fjellheimen
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
5/8
Hydrogencelle
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
6/8
sol over hav og svaberg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
7/8
BLærere på kurs ser på forsøk med potetplanter, som spirer i hver sin sekk
Foto/ill.:
Frede Thorsheim
8/8
Tilbake

Dagens elever skal gjøre kloke valg som samfunnsborgere i 2050. De skal ta vare på sin familie, og de skal bidra i arbeidslivet. Hvilken kompetanse er den viktigste de kan ta med seg fra naturfagtimene, og hvordan får vi til gode koplinger til andre fag?

God, tverrfaglig undervisning skal gi elevene kunnskaper om viktige tema og mot til å møte utfordringene. Hvilken ballast bidrar til tro på fremtiden? Og hvordan gir god naturfagkunnskap en trygghet som danner basis for egne, selvstendige valg?