Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Andre samling på videreutdanningskurset Naturfag 1: Biologi

Bærekraftig utvikling

Tverrfaglig tema i den nye læreplanen - og en sentral del av naturfaget. På samlingen ser vi på lokal og global forvaltning, aralbruk, klimatilpasning, mat og samspillet mellom klimaendringer og biologisk mangfold.

Neste
blomst og humle
Foto/ill.:
Sølve Skrede
1/7
Figur fra naturpanelet som viser artutryddelser over id
Foto/ill.:
IBPES
2/7
Utsikt ove fjelldal og Hardangerfjorden
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
3/7
Figur fra naturpanelet, viser utryddelse av arter
Foto/ill.:
IBPES
4/7
Geiter på støl i fjellheimen
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
5/7
Hydrogencelle
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
6/7
sol over hav og svaberg
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag
7/7
Tilbake

Main content

Dagens elever skal gjøre kloke valg som samfunnsborgere i 2050. De skal ta vare på sin familie, og de skal bidra i arbeidslivet. Hvilken kompetanse er den viktigste de kan ta med seg fra naturfagtimene, og hvordan får vi til gode koplinger til andre fag?

God, tverrfaglig undervisning skal gi elevene kunnskaper om viktige tema og mot til å møte utfordringene. Hvilken ballast bidrar til tro på fremtiden? Og hvordan gir god naturfagkunnskap en trygghet som danner basis for egne, selvstendige valg? På samlingen møter du forvaltere og forskere, og vi diskuterer hvordan vi skal få til en god undervisning for bærekraftig utvikling. 

Program: 

Onsdag 7. oktober: 

Vi starter i Lite auditorium i SV-bygget, Fosswinckels gate 6. 

09:00Velkommen
09:10Utdanning for bærekraftig utvikling
10:00Forvaltning av biologisk mangfold, Sarah Kvåle Skouen, Fylkesmannen i Vestland.
11:00Forvaltning i havet. Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.
12:00Lunsj og forflytning til Universitetsmuséet
13:00Bærekraftig kosthold. Vi bruker et undervisningsopplegg fra Naturfagsenteret og læringsløpet Hva er et godt kosthold? som eksempler.
15:00Finst det ei framtid for Turid? Undervisning med utgangspunkt i aktuell debatt.
16:00Slutt

 

Torsdag 8.oktober

Vi starter i auditorium 3 på Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1. 

09:00Forskning og biologisk mangfold i Iskantsonen og Barentshavet. Elena Eriksen, Havforskningsinstituttet
10:00Klimaendringer og påvirkning på biologisk mangfold i høyfjellet. Ragnhild Gya, Universitetet i Bergen.
11:00Klimatilpasninger. Per Vikse, Bergen kommune.
12:00Lunsj og forflytning til Universitetsmuséet
13:00Kritisk tenking. Kjennetegn på en kritisk tenker.
14:00Komplekse og lada problemstillinger.  Undervisning uten enkle svar.
16:00Slutt