Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Møte 5. mars 2020

Hovedinnhold

Saksliste til møte i Studiestyret

Torsdag 5. mars 2020 kl.1015-1100

I    GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE                             
II  
PROTOKOLL fra møte 8. november 2019
III  PROTOKOLL fra sirkulasjonssak januar 2020


SAK 20/2
ROLLEFORDELING OG MANDATER I STUDIESAKER VED FAKULTETET
Drøftingssak (Saksnr. 2019/2978)

Vedlegg: Utkast: Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet


SAK 20/3
KARAKTERBRUK FOR MASTEROPPGAVER
Drøftingssak (Saksnr. 2020/2827)

Vedlegg:

  1. Innspill fra Matematisk institutt
  2. Generisk karakterbeskrivelse for masteroppgaver i MNT-fagene, gjeldende fra studieåret 2012/2013
  3. Ny karakterskala - Innspill til revidert UHR-lov (høring)
  4. UHR - Innføring av tretrinns karakterskala?

Nettsider:

  1. MN/UiB: Karaktersetting av masteroppgaver innenfor MNT-fagene gjeldende fra studieåret 2012/2013
  2. UHR: Karakterbeskrivelser


SAK 20/4
FAGKRITISK DAG
Drøftingssak (Saksnr. 2020/2834)


SAK 20/5
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. EPN - Emneplanlegging på nett. Muntlig orientering.
  2. Honours Degree. Muntlig orientering
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

Harald Walderhaug
leder

Ingrid Christensen
Sekretær 

MN/INSO
Bergen, 28.2.20