Hjem
Klima og energiomstilling
Klima og energiomstilling

Karbonfangst, lagring og bruk av CO2

CO2 er både et problem og en ressurs som kan brukes, for eksempel som utgangspunkt for nye materialer.

Bruk av CO2

Dagens samfunn er avhengig av karbonbaserte polymerer fra petroleumsindustrien som materialer. Syntetiske polymerer anvendes som råstoff i gummi, fibrer, lim, maling og lakk.

En lovende tilnærming er å bruke CO2 som et startmateriale for polymerproduksjon. Ved Kjemisk institutt arbeides det med design av spesialiserte katalytiske systemer for produksjon av bærekraftige polymerer.

ForskergruppeUorganisk nanokjemi og Katalyse

CCS - Karbonfangst og lagring

Realisering av karbonfangst og lagring krever kompetanse fra fagområder som geologi, fysikk, matematikk, juss og samfunnsfag.

Forskere ved UiB studerer hvordan man på mest mulig effektiv måte kan lagre CO2 i underjordiske formasjoner.

De beregner lagringskapasitet i reservoarene og utvikler modeller for å beregne hvordan CO2 vil bevege seg etter at den er injisert i formasjoner under havbunnen.

På UiB arbeides det også med måling og kartlegging av lekkasjer til sjøen fra CO2-lagre under havbunnen, regulering av CO2-lagring og sosial aksept av CO2-lagring (med NORCE som prosjektleder).

Kontakt den tverrfaglige forskergruppen 

CCS - carbon capture and storage

Professor Jan Martin Nordbotten demonstrerer hvordan CO2 kan lagres: 

Produsent:
Smau Media/UiB