Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
realfaguib

Velkommen til bachelorprogrammet i kjemi

Du har ført opp bachelorprogram i kjemi ved Universitetet i Bergen (UiB) på førsteplass i din søknad til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Det setter vi stor pris på!

Kjemi
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Det treårige bachelorprogrammet i kjemi gir både teoretiske kunnskaper og jobbrelevante ferdigheter i kjemi. Mye av tiden kommer du til å tilbringe på instituttets laboratorier. I tillegg til kjemi kommer du til å få grunnleggende innsikt i tilstøtende fagområder som fysikk og molekylærbiologi, og du bruker programmering og matematikk som verktøy. 

Studiehverdagen 
I løpet av en typisk uke vil du ha mellom 15 og 25 timer organisert undervisning. Dette varierer litt fra semester til semester. Undervisningen er på norsk, og litteraturen er stort sett på engelsk.  

Du får oppleve ulike undervisningsformer under studiet. Alle fag har forelesninger, som vanligvis varer i 2 timer. Du deltar også på organiserte kollokviegrupper, der flere studenter sammen løser oppgaver og diskuterer faglige problemstillinger. Kjemi er også et praktisk fag, og laboratoriearbeid vil derfor være en viktig del av hverdagen din. Du vil jobbe i laboratorier innenfor organisk, uorganisk, fysikalsk og analytisk kjemi i samarbeid med medstudenter og lab-assistenter. Kunnskaper om og mestring av sikringsrutiner og HMS er vektlagt gjennom hele studiet. Mot slutten av studiet skal du skrive en bacheloroppgave. Her får du velge et prosjekt som interesserer deg, og du vil være en del av en forskingsgruppe ved instituttet.  

I tillegg til den organiserte undervisningen er selvstudium en viktig del av det å være student. Som kjemistudent vil du bruke mye tid på lesesalen og biblioteket. 

Sosialt 
Et faglig og sosialt samlingspunkt er Basen, som er bachelorstudentene i kjemi sitt eget fellesrom på Realfagsbygget. Du vil få et sosialt og faglig treffpunkt i studentorganisasjonen Kjemisk Fagutvalg (KFU), som arrangerer sosiale treff og aktiviteter for studentene. KFU kan følges på Facebook og Instagram. Norsk Kjemisk Selskap er åpent for alle og har en rekke faglige og sosiale aktiviteter for kjemikere og kjemistudenter. 

Kjemistudenter
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Emner i de første semestrene 
For de fleste vil det være naturlig å ta emnene Kjemi og energi (KJEM110), Innføring i molekylærbiologi (MOL100) og et grunnkurs i matematikk (MAT101, MAT105 eller MAT111) i det første semesteret og KJEM130, INF100 og MAT102 i andre semester. Dersom du ikke har fordypning i kjemi (Kjemi1 eller Kjemi2) fra videregående skole anbefaler vi at du tar KJEM100 i stedet for KJEM110 i første semester og KJEM110 i andre semester. 

Vi anbefaler at du setter deg inn i de tre matematikkvalgene som er satt opp for første semester og velger emne etter forkunnskaper og interesse. 

Oversikt over de forskjellige emnene ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet finner du her: https://www.uib.no/matnat/emner 

Hva kan jeg bli? 
Er du nysgjerrig på hva du kan bli? Les intervjuer med tidligere studenter om jobb etter endt studium

Videre studier og forskning 
De fleste som fullfører bachelor i kjemi hos oss, velger å ta en mastergrad i kjemi ved UiB etterpå. Som masterstudent vil du tilhøre en av forskningsgruppene ved instituttet og avlegge masteroppgave innen ett av følgende tema:  

Etter fullført mastergrad er det mange som fortsetter med et PhD-studium. Mer om forskningen vår kan du lese her

Kjemi
Foto/ill.:
UiB

 

Eurobachelor® 
Bachelorprogrammet vårt er tilpasset internasjonal standard for kjemiutdanning i Europa, og programmet er godkjent som Eurobachelor® i kjemi. Eurobachelor® er et samarbeid mellom ulike europeiske universiteter hvor hensikten er å kvalitetssikre og samordne de ulike kjemiutdanningene, og å øke mobiliteten innad i Europa. Studentene som tar en Eurobachelor® i kjemi vil ha et ekstra kvalitetsstempel tilknyttet graden sin som vil gjøre det lettere å søke opptak til videre kjemistudier ved andre europeiske universiteter, eller søke jobb andre steder i Europa. 

Eurobachelor
Foto/ill.:
UiB

Mer informasjon 
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål: