Hjem
Norsk forvaltningspanel

Nyhetsarkiv for Norsk forvaltningspanel

Denne våren blir tredje runde av Norsk forvaltningspanel sendt ut. Denne gangen er Forvaltningspanelet del av en større, koordinert undersøkelse med to andre paneler i befolkningen.