Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Nyhetsarkiv for GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.