Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Nyhetsarkiv for GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs Balanseprogram.