Hjem
Forskergruppen vitensbilder
Arkiv over tidligere avholdte seminar

Seminarprogram arkiv

Her følger en oversikt over alle tidligere avholdte seminar i forskergruppen

Hovedinnhold

2014

04.02: H. Laugerud (UiB)
«The Optics of Understanding» (internt tekstseminar)

11.02: J. Ødemark (UiO)
«’Rydninger i jungelen’ – visuell og verbal sporavhengighet i fremstillinger av natur og kultur i Amazonas» (åpent seminar)

18.02: L. Hausken (UiO):
«The media aesthetics of popular brain imaging» (åpent seminar)

11.03: S. Smith (UiB):
«Blinding the painting: Rembrandt's 1628 self-portrait» (internt tekstseminar)

08.04: T. Krigsvoll Haagensen (UiB) og N. Sørensen Vaage (UiB): «Presentasjon av vitenskapsteoretiske innlegg» (internt tekstseminar)

22.04: R. Slaattelid (UiB):
«Mangler tittel?» (internt tekstseminar)

29.04: J. Bakke (UiB):
«Arkadia som vitensbilde: Historiemaleri, vitenskap og visuell tenkning i tidlig nytid» (internt tekstseminar)

 

Tekster til lesegruppe:

• M. CARRUTHERS, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 1990/2008.

• P. ROSSI, Francis Bacon: From Magic to Science, New York, 1968/2009.

Begge bøkene er tilgjengelig som e-bøker.

 

2016

Vår

03.03: R. Slaattelid:
«Visualisering av klimaendringer»

27.04: Post. Doc. Laura Katrine Skinnebach, (Aarhus Universitet):
«Materialitet og para-sensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog.» (Gjesteforelesning)

29.04: S. Smith (UiB):
«Project presentation: Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe: How the Senses Played a Role in Attaining and Communicating Knowledge in Science, Religion and Art in the late 1500s and early 1600s.»

27.05: J. Bakke og H. Laugerud (UiB):
«Work in progress: Universitetsmuseets naturhistoriske samlinger. Til en bok om UiB.»

30.-31.05: Prøveforelesning/disputas Nora Vaage (UiB)

Se: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/98173/bioteknologi-som-kunst

 

Høst

 

02.09: T. Haugland Sørensen (UiB):
«Oversikt - krig og luftperspektiv»

16.09: J. Bakke (UiB):
«Skrift, bilder og historie: Noen eksempler fra det greske kulturområdet fra ca. 700 f.Kr til 700 e.Kr.»

30.09: H. Laugerud (UiB):
«Images of Memory/Memory of Images» A preliminary presentation of a project, and some reflections on Pre-Modern Nordic Memory Studies.

07.10: T. K. Haagensen (UiB):
«Travelling in time – medieval perspectives on contemporary pictures»

21.10: R. Slaattelid (UiB):
«Moral Tuning: Musical metaphors in Adam Smith’s /The Theory of Moral Sentiments»

11.11: J. E. Schnall (UiB):
«Vitensbilete og vitensmetaforar i norrøn litteratur: Forhandlingar mellom bios, techne og logos

 

2017

Vår

10.03. R. Slaattelid:
«Musikk og etikk»

 

15.03: F. Schreck & Prof. Dr. Tobias Bulang, Universität Heidelberg, meisterklasse.
«Science in Medieval Fiction. The Reception of Factual and Learned Literature in Old Icelandic Romance 1300-1550»

22.03: H. Bodin: Gjesteforelesning
«Mötet mellan Sigurd Jorsalafare och den bysantinske kejsaren Alexios I – moderna trans- och remedieringar»

21.04: T. Haugland Sørensen (UiB):
«Den tyske fontenen på Hippodromen- erindring og historisitet.»

28.04: J.W. Flattun (UiB):
«Myter og makt. Propaganda og visuell diskurs»

05.05: T. K. Haagensen (UiB):
«Billedvendingen»

19.05: Samantha Smith (UiB):
«Defining ‘Image’ in Early Modern Europe»
 

Høst

29. 09: R. Slaattelid (UiB)
Leder lese-/diskusjonsseminar «Krisen i humaniora»

27.10: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
«Avhandlingsfremleggelse»

3.11: S. L. Smith (UiB)  
«Avhandlingsfremleggelse»

15. 11: Mattias Ekman, IKOS, (UiO):
«Kunskapsarrangemang i 1600-talets norden» (Gjesteforelesning)

 

2018

Vår

09.02:

Prosjektmøte: «Tekster om tekster om bilder»

16. 2: S. ytre Arne (UiB)

Avhandlingspresentasjon: «Proust and the féerie»

 

9. 3: R. Slaattelid (UiB)
 «Forty Rivers and a Lake» (Artikkelpresentasjon)

 

23. 3: S. Kuhn (UiB)
«Centre and Periphery» (Avhandlingspresentasjon)

 

6. 4: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
Avhandlingspresentasjon

 

12. 3: Liv Hauksen
«Imaging the face in the Biometric Passport» «Gjesteforelesning»

13. 3: Jørgen Bakke (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

20. 4: J.W. Flattun (UiB)
«The heirs of Mulmutius: Dragons, Myth, and Propaganda of the early Tudors» «Artikkelpresentasjon)

 

4. 5: S. Smith (UiB)
«Visual Culture in Bologna in the Late 1500s» (Avhandlingspresentasjon)

 

8. 6: J Wubs (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

Høst

06.09: J. Ødemark, (UiO)
Gjesteforelesning

07.09
Arbeidsseminar, bokprosjekt

 

12.10: H. Laugerud (UiB)
«The Agencies of Pictures – Animated Images/Images of Animation»

 

02.11: H. Leslie-Jacobsen (UiB)
«Figures of Knowledge - Registers and Diagrammatic Overviews in Norwegian Law Manuscripts»

23.11: S. L. Smith (UiB)
«The Shroud and the Pineapple: The role of images in late sixteenth-century Bologna»

 

7.12: R. Slaattelid (UiB)
SVT's årlige symposium: «Humanities in Practice: Quality, Modes, and Infrastructure»

14.12: J. Tiemann (UiB)
«Húsdrápa og Ragnarsdrápa: Bildebeskrivelser i diktform.»

 

2019

08.02: S. L. Smith (UiB)
«The Shroud (and the Pineapple?)»

 

21.02: «Atlas» Tekst seminar 1
«Ars Oblivionaris» av Carruthers & Ad Herennium

 

22.02: «Atlas» Tekst seminar 2
Image Acts, av Bredekamp

29.03: J. Tiemann (UiB)
«Húsdrápa og Ragnarsdrápa: Bildebeskrivelser i diktform»

 

10.04: D. Denisson, L. Skinnebach, H. Laugerud, og L. Saetveit Miles
«Visions and Visuality in Medieval Culture»
(co-sponsored with Literature and Religion Research Group - LitRel).

 

25.04: «Atlas» Tekst Seminar 3

 

26.04: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
Prosjektpresentasjon

03.05: J.W. Flattun (UiB)
«The Kings’ two Dragons: Mythmaking and Propaganda in Edward IV and Henry VII»

24.05: H. Leslie-Jacobsen (UiB)
«Figures of Knowledge - Registers and Diagrammatic Overviews in Norwegian Law Manuscripts»

07.06: J. Eike Schnall (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

Høst

23.08 Planleggingsmøte

27.09 TBA

04.11 TBA

15.11: TBA

22.11

29.11:

06.12: H. Leslie-Jacobsen

13.12: H. Laugerud, & S. Smith

 

2020

Dette året foregikk alle seminarene på Zoom pga. pandemien. 

Vår

03.04: J.W. Flattun (UiB)
«Angel and Sovereign: Royal Coins and Relics of Power in Tudor Mythmaking»

17.04 R. Franco Valle (UiB)
Prosjektfremlegg

24.04: A. Conti (UiB)
«Mapping the everyday in Medieval preaching»

08.05 S. L. Smith (UiB)
«Copies of Images and Relics in 16th century Italy»

15.05: M. Pietraszek (UiB)
Prosjektbeskrivelse

22.05: E. Schnall (UiB)

29.05: K. Reinfjord (UiB)
«Stonemasons and other Actors in an Architectural network of medieval technology - a PhD in progress»

21.08: H. Laugerud, R. Slaattelid, J. Schloon (UiB) 
Bokprosjektseminar: Artikkelfremlegg

28.08: H. Leslie-Jacobsen, S. Ytre-Arna (UiB)
Bokprosjektseminar: Artikkelfremlegg

13.11: S. Bringeland (UiB)
«Sources Revisited. The Case of Geirr Tveitt»

10.12: M. Pietraszek (UiB)
Prosjektfremlegg

2021

12.02: R. Franco Valle (UiB)
«Performing Old Norse poetry in visual art. A comparative perspective with the Islamic world»

26.02: Oppdatering av medlemmers individuelle prosjekter.

12.03: M. L. Pietraszek (UiB)
«Projectpresentasjon»

26.03: S. L. Smith (UiB)
«Early modern sacred history and antiquarianism: A context to the reception of the Holy Shroud in the late 1500s»

16.04: E. Schnall, & bokredaksjonen (UiB).
Writing the Image, Showing the Word: The Agency of Knowledge Production in Texts and Images«An introduction»

14.05: S. Andreas Drechsler (UiB)
«Medieval Art from Bergen»

28.05: E. Schnall (UiB)
Projektpresentasjon.

11.06: K. Reinfjord (UiB)
«Medieval masons and other Craftsmen as actants of Technology– Reading Images of knowledge in an Archaeological Material»