Hjem
DIGSSCORE

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Event

Sveinung Arnesen: Online deliberative polling in Bergen

Hovedinnhold

Sveinung Arnesen is Research Professor at NORCE and Associate Professor at the Department of Administration and Organization Theory, UiB. He will give a 20 minute presentation on the following topic:

Online deliberative polling in Bergen 

Presentasjonen legger fram planene for gjennomføring av en deliberativ meningsmåling i Bergen 12. juni 2021. Deliberativ meningsmåling viser til en bestemt prosedyre for å invitere innbyggere til diskusjon og meningsutveksling om forhåndsbestemte politiske spørsmål. Hovedideen bak bruken av deliberativ meningsmåling i den politiske prosessen er å få vite hva innbyggerne mener når de får tenkt seg om og vurdert argumenter for et politisk forslag. I korte trekk går prosessen ut på at man inviterer et representativt utvalg typisk på 150-300 innbyggere til å sette av en dag for å diskutere politikk med sine medborgere. Den deliberative meningsmålingen i Bergen er den første av sitt slag i Norge, og gjennomføres som et ledd i det forskningsrådsfinansierte prosjektet Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser (Demovate). Formålet med den deliberative meningsmålingen er å utvide verktøykassen for lokaldemokratiet i kommunen ved å ta i bruk nye metoder for involvering av innbyggerne i politikken. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, NORCE,  Universitet i Bergen og Stanford University.

Follow this link to the presentation on Zoom.