Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)

Hovedinnhold

UiB som vertsinstitusjon har nylig prioritert midler til to professor II-stillinger (10% hver) i WNGER II . Under dagens fakultetsstyremøte ved Det psykologiske fakultet, UiB ble det fattet vedtak om at Forsker II Sabine Wollscheid og professor Andreas Lund blir ansatt i disse to professor II-stillingene fra 01.08.2021 - 01.08. 2023. Vi ønsker Sabine og Andreas hjertelig velkommen til WNGER II og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover.
Sabine og Andreas WNGER II