Hjem
Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

Nyhetsarkiv for Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

25 av de fremste fagmiljøene ved UiB ønsker å bli en del av Forskningsrådets SFF-ordning.