Hjem
Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

Nyhetsarkiv for Centre of Actionable Knowledges (AcKnowledges)

Det humanistiske fakultet har tre finalistar i konkurransen om å bli Senter for framifrå forsking. Alle tre vil få ei påskjønning frå fakultetet, uavhengig av om dei når heilt til topps.