Hjem
UiB Fram

Nyhetsarkiv for UiB Fram

— Ved UiB tror vi ikke nye administrative kutt gir bedre betingelser for de vitenskapelig ansatte, men at administrasjonen må komme tettere på kjernevirksomheten.