Hjem
UiB Fram

Nyhetsarkiv for UiB Fram

Pilotprosjekter under UiB FRAM-fanen har startet opp ved tre institutter. – Prosjektet gir oss en god ramme og et driv til å se på egen virksomhet og jobbe videre med resultatene som kom fram i UiB FRAM-undersøkelsen, sier Anlaug Lid, administrasjonssjef ved Institutt for samfunnspsykologi.
-Det er lett å glemme hvor heldige vi er som får studere ved et universitet med engasjerte forelesere som forsker og underviser parallelt, sier Oscar Dos Santos Kvalsvik.