Hjem
UiB Fram

Nyhetsarkiv for UiB Fram

Ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi iverksettes et større utviklingsarbeid. Det handler om sammenhengende tid til forskning, kollegialitet og samarbeid om undervisning, forteller instituttleder Lin Sørensen.