Hjem
UiB AI
Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en felles betegnelse for systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av store, heterogene informasjons- og datamengder. Systemer basert på kunstig intelligens har evnen til å tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene og beslutningene.

Hovedinnhold

Det er ikke enkelt å gi en entydig og korrtfattet definisjon av kunstig intelligens. EU nedsatte en ekspertgruppe som forelso en definisjon av kunstig intelligens som de europeiske landene kunne enes om. Norges nasjonale strategi for kunstig intelligens fra 2020 baserer seg på EU sin definisjon og gir en relativt kort og lettforståelig innføring i hva kunstig intelligens er.

Det har blitt en praksis for å bruke AI, som er en forkortelse av den engelske betegnelsen Artificial Intelligence, også på norsk når man omtaler kunstig intelligens. Selv om KI brukes enkelte steder, er dette ikke blitt en etablert forkortelse på norsk enda. På disse nettsidene bruker vi derfor AI som forkortelse for kunstig intelligens.

Hovedmetodene som inngår i kunstig intelligens er oppgitt i den nasjonale strategien som maskinlæring, maskinresonnering og robotikk. Et nært beslektet og i stor grad overlappende fagfelt er data science.