Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Nyhetsarkiv for Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

I forbindelse med arbeidet med UiB sin nye strategi, inviteres alle studenter og ansatte til å komme med sine innspill til temaet bærekraft.
I mai holdt Studentparlamentet sitt eget innspillmøte til ny strategi (2023-2030) i Egget på Studentsenteret. Her ga studentene ideer UiBs neste strategiperiode.
Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.
Onsdag 4. mai er satt av til et seminar for Universitetsstyret, universitetsledelsen og dekaner. Styreseminaret har tittelen "Ambisjoner for et nytt tiår".
Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.
Hva er viktig for deg som student eller ansatt ved UiB? Hvordan tenker du UiB bør utvikles i de kommende årene? Bidra til med dine innspill til strategi@uib.no.