Hjem
Nygårdshøyden sør

Campus

Allmenningen skal binde sammen tre bygg og sørge for tørrskodd gangvei på campus.

Grafikk av NGHS
Allmenningen blir nervesystemet på Nygårdshøyden Sør, og bidrar til å åpne opp campus.
Foto/ill.:
UIB/Henning Larsen

Hovedinnhold

På Nygpårdshøyden Sør skal vi utvikle en allmenning som ligger på samme nivå fra nord til sør. Dette betyr i praksis:

  • U. etasje Realfagsbygg
  • 2. etasje Fysikkbygg 
  • 2. etasje Allegaten 64

Skissen under viser planene s​​​​​ett fra nord mot sør. Til venstre i grønt er nybygget i Allegaten 64 tegnet inn i møtet med Fysikkbygget:

NGHS mot sør
Foto/ill.:
Rambøll

Neste fase innebærer å konkretisere områdenes innhold:

  • Innplassering av undervisningsareal
  • Kantiner/ spisesteder
  • Innovasjonsareal
  • Arbeidsareal
  • Studentareal
  • Driftsareal

Fysikkbygget

Eksisterende inngangsparti ligger på gateplan med flotte kvaliteter i trappeløp. Det er muligheter for åpenhet og glass mot mulig utvidelse av midtfløyen.

Området har stor takhøyde og god kontakt mot det nye parkområdet utenfor - Forskerparken.

Inngangsparti
Foto/ill.:
UiB

Rambølls forslag er å forsterke flyten gjennom tilbygg mot nord og ett utenfor dagens verkstedsområde. De sorte pilene viser gangområder som skal sikre god flyt mellom byggene.

Fysikkbygget
Foto/ill.:
Rambøll