Hjem
Ansattsider

Innovasjon og kommersialisering

Hjelp og råd ved innovasjonsprosjekter og kommersialisering av forskningsresultater.

UiB er medeier i VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring), som arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av et titalls forskningsinstitusjoner i Bergensregionen.VIS kan hjelpe forskere og vitenskapelige ansatte med å utvikle og sette ut i live ideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet gi råd omkring patentregelverk, finansieringsmuligheter og nettverk.

UiB har rettighetene til alle ideer og prosjekter med innovativt potensiale fra vitenskapelige ansatte. Det er opp til forskningsinstitusjonen å avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne rettigheten. VIS tar denne avgjørelsen på vegne av universitetet.VIS garanterer at den første kontakten for nye prosjekter skal være konfidensiell og ikke-forpliktende dersom du ønsker det.

Kontakt

Har du spørsmål, eller ønsker et møte med VIS? Ta kontakt via hei@visinnovasjon.no eller finn direkte kontaktinformasjon til de ansatte

Relevant regelverk

Universitetet har samlet regler om formidling og forvaltning av forskningsresultater i regelsamlingens punkt 2.1.5.