Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Stipendiat i rettsvitenskap Bjarne Kvam har gitt ut boken "Norge og Schengen - Et svekket samarbeid mot kriminalitet" på forlaget Cappelen Akademisk.
Professor ved Det juridiske fakultet Johan Giertsen ga ut boken Gransking på Universitetsforlaget i november.