Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Offentlighetsloven av 1970 ble rettshistorie ved årsskiftet, og ble erstattet av offentleglova av 2006. En av flere nyvinninger er at området for å nekte innsyn i bl.a. korrespondanse mellom departementene er mindre enn tidligere.
Byggetrinn II på Dragefjellet er snart klart for innflytting. Nybygget overleveres fra Skanska til byggherren Magør Eiendom AS 15. juni, og innflytting vil skje i løpet av sommeren. Vi gleder oss!