Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

I slutten av mars ble fagdagen 'Ka vil DU bli?' for første gang arrangert med språkfag ved UiB. Nær 60 nysgjerrige elever fra Fana og Ytrebygda fikk prøve seg som oversettere, dialektforskere og runetydere i løpet av to dager med variert program.