Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Med midlar frå Alumusrådet ved UiB og Det humanistiske fakultetet arrangerte Bachelorprogram for Språk og informasjon (SPINF) saman med fagutvalet gjensynstreff for noverande og tidlegare studentar på programmet. Tapas, praksisplassar, yrkespresentasjonar og revy var ingrediensane i eit særs vellukka alumnustiltak.