Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Margareth Hagens bok «1500» er en bok om poetikk, intertekst og sjanger i italiensk 1500-tallslitteratur.
Ved Amalie Skram videregående skole får elevene fra høsten av anledning til å velge arabisk som programfag. Læreboken som skal brukes, er Norges første i arabisk som fremmedspråk for videregåendeelever. Førsteamanuensis i arabisk ved UiB, John Erik Sætren, er en av forfatterne.