Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Russiskfaget arrangerer 3 åpne forelesninger i høsten 2014
Et arrangement om universitetet og språkstudier for elever i den videregående skolen.
Torsdag 28. og fredag 29. august deltok studenter i emnet "Fordypning i latinamerikansk kultur" (SLAN642) på nettspansk på samling i Bergen for å få en god start på semesteret og for å hilse på forelesere og fagkoordinator