Hjem
Institutt for fremmedspråk

Nyhetsarkiv for Institutt for fremmedspråk

Institutt for framandspråk og Det humanistiske fakultet markerte Den europeiske språkdagen med arrangement i samarbeid med Universitetsbiblioteket på dagtid og med Bergen Offentlige Bibliotek på kvelden.
Programmet for åpne forelesninger på russiskfaget høsten 2017 er klart!
Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen.