Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Ved SVT har vi fokus på bærekraftig forskning og forsøker å overføre dette til vårt arbeidsmiljø. Et av tiltakene er at vi har opprettet en egen gruppe som har ansvar for små og store miljøtiltak ved senteret.
EU har nylig publisert en ekspertgruppe rapport med tittel "Indicators for promoting and monitoring Responsible Research and Innovation". Gruppen var ledet av professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori og CCBIO, Universitetet i Bergen.