Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Forskere fra SVT bidrar sterkt i det nye nummeret av Food Phreaking. In vitro kjøtt var en av eksempelstudiene i det EU -finansierte EPINET prosjektet som ble ledet av SVT
Universitetet i Bergen er tildelt en ”UNESCO Chair”, et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. Stillinga er lagt til Senter for vitenskapsteori.