Hjem
Senter for vitenskapsteori

Nyhetsarkiv for Senter for vitenskapsteori

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
UiB planlegger å etablere et tverrfaglig senter for humanistisk forskning. I den anledning lyses det ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 15. mars.