Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Oasebyen Palmyra, i det syriske innlandet, hadde si glanstid under den romerske keisartida. I dag står berre ruinar att. Gjennom eit nytt NFR- prosjekt skal forskarar frå UiB prøve å finne svar på fleire spørsmål om denne gamle karavanebyen.