Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Til grunnlovsjubileet i 2014 skal eit nytt bokverk vere klart; historia om norsk fiskeri og kystsamfunn som har hatt mykje å seie for utforminga av nasjonen Norge.