Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Som gjesteforsker ved universitetet i Cape Town rapporterer SKOKs post doktor i litterturvitenskap, Kari Jegerstedt, om gode arbeidsforhold, men også om et samfunn der de rasebaserte klasseskillene øker og der all kriminaliteten har skapt paranoide tilstander.
Kjønnsteori involverer i dag et mangfold av tilnærmingsmåter fra flere fagområder og teoriene sprenger ofte grensene for de etablerte fagdisiplinene.