Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kan passivitet, underkastelse og lidelse være uttrykk for feministisk motstand? Ja, det kan til og med fungere bedre enn tradisjonell frihetskamp, mener queerteoretikeren Judith Halberstam.
Les KILDENS omtale av SKOKs 10-årsfeiring her.
Marcia Inhorn, som er professor II ved SKOK gir her sitt syn på situasjonen for kvinner i akademia i Norge og USA. Hun oppfatter Norge som et kjønnsprogressivt land og er imponert over hvor privilegerte norske kvinnelige forskere er, sammenlignet med i andre land.