Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Bildene av den blødende Neda viser den religiøse symbolbruken i Iran-demonstrasjonene. Martyren Neda er blitt symbolet på lidelsene til det iranske folk.