Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOK bruker kunst som innfallsvinkel til kjønnsforskning.
SKOK lyser ut skrivestipend pålydende kr 50 000 til kvinner i faste faglige stillinger ved UiB med søknadsfrist 15. mars.